Foto: Werkplekonderzoek - Advize

Werkplekonderzoek

Tijdens een werkplekonderzoek kijken we in hoeverre de werkplek is afgestemd op de werkzaamheden en de gebruiker(s) en brengen we mogelijke risico’s in kaart. Vervolgens beoordelen we de werkhouding, de persoonlijke risicofactoren en de werkomstandigheden.

Lees verder

De situatie

Er is niets zo menselijk om je snel aan te passen aan je omgeving of omstandigheden.

Helaas werken veel mensen nog in een werkplek waar niet goed gekeken is naar de individuele instellingen en werkomstandigheden. Er heerst een verhoogde kans op gezondheidsklachten en uiteindelijk dreigende uitval of verminderd functioneren. Kosten en lasten die je wilt voorkomen!

De werkwijze
Bij voorkeur preventief
Ook bij reeds bestaande klachten
Op locatie, direct op de persoon gericht
Groepsadvisering werkhouding en werkplek
Streven naar prettige en duurzame werkprestatie
Geen ellenlang rapport, maar directe advisering

De werkwijze

Het werkplekonderzoek vindt bij voorkeur preventief plaats, maar ook bij reeds bestaande klachten.

Dit onderzoek vindt plaats op de locatie en duurt gemiddeld tussen de 1,5 en 2 uren. Er vindt een gesprek plaats met de medewerker, de werkplek wordt bezocht en de omstandigheden geanalyseerd.

Er volgt een advies dat directe oplossingsrichtingen aangeeft. Indien de werkplek direct kan worden geoptimaliseerd wordt dit ter plekke gedaan. Indien nodig of gewenst komen we nog een keer langs.

Arrow-up