Provize

Provize is een softwareprogramma dat u inzicht biedt in de actuele werkmogelijkheden van een (ex)-werknemer. Dit kan de eigen functie zijn, deeltaken hieruit of een totaal andere functie binnen het bedrijf en zelfs bij een andere werkgever.

De (ex-)werknemer komt terug in het arbeidsproces en er wordt gestreefd naar een maximale en duurzame inzetbaarheid. De verzuimkosten worden hierdoor fors gereduceerd en de kosten die mogelijk nog meerdere jaren tijdens een WIA-uitkering bestaan, worden hierdoor substantieel beperkt of zelfs volledig voorkomen.

Provize maakt van de functies binnen het betreffende bedrijf functie­belastingprofielen (FBP). In dit FBP worden dezelfde termen gebruikt als een bedrijfs- of verzekeringsarts gebruiken om de mogelijkheden van de (verzuimende) medewerker in kaart te brengen.

Per functie ontstaat een analyse, die exact de fysieke en mentale aspecten per taak weergeeft en daarnaast ook de werkomstandigheden in kaart brengt. Dit FBP wordt in een zeer overzichtelijk rapportformat opgesteld.

Provize vergelijkt het FBP met de fysieke en mentale mogelijkheden van de (ex-) werknemer. Zo ontstaat er inzage in de geschiktheid tot werken in alle functies die in de database van het bedrijf in Provize zijn opgenomen.

Provize vertaalt de mogelijkheden van de (ex-)werknemer naar de daadwerkelijke taken op de werkvloer. De matching is volledig geautomatiseerd. Provize levert een volledige inzage in de werkmogelijkheden in de eigen functie en tevens in andere functies binnen het bedrijf.

Extern matchen
Doordat meerdere bedrijven samen een grotere database aan functies vormen, kunt u ook van de mogelijkheid gebruik maken om ‘extern te matchen’. De adviseurs van Provize vertellen u hier graag meer over.

  • Provize helpt u bij het maken van de juiste vroegtijdige keuzes tijdens de re-integratie en onderbouwt hierbij de te zetten stappen in het kader van de re-integratiewetgeving (Poortwachterproof dossier).
  • Provize ondersteunt bij het minimaliseren van de verzuimkosten doordat er veelal direct ingezet kan worden op loonwaardige werkhervatting.
  • Provize voorkomt instroom in de WIA waardoor de schade van arbeidsongeschiktheid voor u als werkgever sterk vermindert.
  • Provize draagt sterk bij aan de mobiliteit van (ex)-werknemers die een WIA-uitkering of ZW-uitkering ontvangen. U kunt namelijk hun kansen intern en extern blijven onderzoeken. Dit levert een schadebeheersing op voor de 12 jaren risico die u draagt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
  • In preventieve situaties biedt Provize de mogelijkheid om samen met uw medewerker het FBP in te zien en de pieken in de functie met elkaar te bespreken.
  • Met Provize kunt u uw re-integratiekeuzes en -stappen beter motiveren.
  • U kunt uw Provize-database ook delen met andere bedrijven die ook met Provize werken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om ‘extern te matchen’. De adviseurs van Provize vertellen u hier graag meer over.


Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.