Onze aanpak

Advize levert heldere en concrete arbeidsdeskundige advisering aan diverse bedrijven, overheidsinstanties en verzekeraars. Of het nu gaat om een groot landelijk bedrijf of de bakker om de hoek. Advize levert vanuit haar onafhankelijke positie een gericht advies, dat werkgever en werknemer in iedere situatie helpt bij het maken van de juiste re-integratiekeuzes.

Wij schromen niet om de daadwerkelijke knelpunten in de re-integratie te benoemen en reiken daarbij uiteraard gerichte oplossingen aan. We komen om duidelijkheid en helderheid te bieden voor werkgever en werknemer. De mens en het bedrijf worden hierbij niet uit het oog verloren.

Advize doet meer!
Met een team van arbeidsdeskundigen verrichten wij werk­plek­onderzoek, ondersteunen de klant bij complexe verzuimcasuïstiek door middel van een dossierstudie en coaching en bepalen de (financiële) risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kunt u ons bellen, gewoon om even te sparren over een dagelijkse situatie waarmee u problemen ondervindt.

Wij behandelen en beantwoorden de essentiële verzuimvraagstukken. Aan tafel of op de werkvloer ondersteunen we u als werkgever en uw werknemers bij het vinden van een gezamenlijke oplossing.

Onze visie
Onze visie is dat dit kan als de juiste knelpunten worden benoemd en heldere afspraken worden gemaakt. Ook als dit niet-medische kwesties zijn, dienen deze op gepaste wijze benoemd en aangepakt te worden. Advize ondersteunt op een praktische manier, direct en helder.

Bij onze arbeidsdeskundige onderzoeken die in verschillende vormen worden aangeboden, bezoeken wij de werkplek en spreken we met alle betrokkenen. Daarnaast overleggen wij met de betrokken medicus, zoals de bedrijfs- of ver­ze­ke­rings­arts of medisch adviseur. Na het onderzoek volgt een directe terugkoppeling en leveren we zo spoedig mogelijk een adviesrapport, waarin uw vragen beantwoord worden.

Ons adviesrapport
In het adviesrapport benoemen we grondig de interne en externe re-integratiekansen door middel van verschillende vervolgscenario’s. Daarnaast beschrijven we, wanneer nodig, de juiste stappen richting een eventuele Ziektewet (ZW) of Ar­beids­on­ge­schikt­heid (WIA). De ene keer om de schadelast voor verzuim of arbeidsongeschiktheid zo laag mogelijk te houden, de andere keer om het beste vangnet voor de medewerker te creëren als de situatie hierom vraagt.Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.