Werkplekonderzoek

Bij een werkplekonderzoek kijken we in hoeverre de werkplek is afgestemd op de werkzaamheden en zijn gebruiker en brengen de mogelijke gezondheidsrisico's in kaart.

Dit doen wij preventief en/of bij reeds bestaande klachten. We beoordelen de werkhouding, de persoonlijke risicofactoren en de werkomstandigheden. Op basis hiervan ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werkplek en -omstandigheden, maar ook een persoonlijk advies voor de werknemer hoe er op een verantwoorde en gezonde manier gewerkt kan worden (gedragsverandering).

Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.