Het volledig arbeidsdeskundig onderzoek

Het Volledig Arbeidsdeskundig Onderzoek ondersteunt u als werkgever, uw werknemer en bedrijfsarts zowel op inhoudelijk vlak (weging geschiktheid tot werken) als procesmatig (bewaking procesgang Wet Verbetering Poortwachter). De match tussen de mogelijkheden en belastbaarheid van de werknemer enerzijds (meestal aangegeven in de medische mogelijkhedenlijst door de bedrijfsarts) en de belasting in werkzaamheden en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt anderzijds staat centraal bij de arbeidskundige beoordeling.

Direct antwoord
Het onderzoek dat bij voorkeur uiterlijk na 42 weken verzuim plaatsvindt, geeft direct antwoord op de belangrijkste vraag, namelijk of re-integratie bij de eigen of een andere werkgever mogelijk is.

U ontvangt, net zoals de werknemer in kwestie, het rapport dat volledig voldoet aan de door de re-integratiewetgeving en UWV gestelde richtlijnen. De terugkoppeling vindt plaats in directe en concrete advisering met benoeming van actiepunten door scenarioplanning.

Het adviesrapport is uitermate geschikt om toe te voegen aan het re-integratiedossier dat bij een eventuele latere WIA-aanvraag dient te worden aangeleverd bij het UWV, waar u door een arbeidsdeskundige wordt beoordeeld op uw re-integratie-inspanningen.

Daarnaast wordt door middel van de diverse geadviseerde scenario’s een schadebeperking in relatie tot een (dreigende) WIA-uitkering meegewogen. Daar waar mogelijk zal schadebeperkend geadviseerd en gestuurd worden.Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.