Het verkort arbeidsdeskundig onderzoek

Met het Verkort Arbeidsdeskundig Onderzoek ondersteunt Advize de werkgever en werknemer bij het vroegtijdig onderzoeken van de geschiktheid voor het eigen werk. Deze ondersteuning is ook van belang voor de bedrijfsarts en is zowel inhoudelijk (weging geschiktheid eigen werk) als procesmatig (bewaking procesgang Wet Verbetering Poortwachter) en adviseert, daar waar nodig, andere stappen en keuzes.

Directe en concrete advisering
Het verkort onderzoek dat al vroeg in het verzuimtraject kan worden ingezet, geeft direct antwoord op de vraag of de verzuimende medewerker kan terugkeren in de eigen functie, al dan niet in een aangepaste vorm. Het onderzoek wordt afgerond met een directe en concrete advisering met benoemde actiepunten. Bij voorkeur vindt het onderzoek plaats op de werkplek van de verzuimende medewerker.

Geschiktheid tot werken
Tijdens dit onderzoek vindt tevens coaching van de leidinggevende of personeelsfunctionaris plaats, voornamelijk gericht op de vraag ‘geschiktheid tot werken’ en bewaking van de vroegtijdige aanpak van het verzuimvraagstuk in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Uw werknemer en u als werkgever krijgen een snelle terugkoppeling in een rapportage met concrete uitspraken over de geschiktheid voor het eigen, oorspronkelijke werk van de werknemer en de eventuele aanpasbaarheid ervan.

Dit levert u een directe en tijdige bewaking van het proces van arbeidsgeschiktheid op. We geven een re-integratieadvies en adviseren daarnaast eventuele interventies om de verzuimproblematiek op te heffen. Als de situatie het vereist, vindt er uiteraard overleg plaats met de bedrijfsarts.Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.