Plaatsingsonderzoek

Eén of meerdere specifieke functies en werkplekken worden op passendheid onderzocht voor een werknemer met beperkingen.

Dit kan curatief, maar ook zeker preventief, ingezet worden. Een volledig arbeidsdeskundig onderzoek is niet altijd nodig. Er wordt een concrete vraag gesteld over de passendheid van specifiek werk en de werkplek. Het onderzoek vindt plaats op de locatie van de eigen of potentieel nieuwe werkgever. Een advies terplekke en adviesrapport zijn het resultaat! Wij voeren dit onderzoek al uit voor o.a. arbodiensten, werkgevers en casemanagementbureaus.

Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.