Individueel dossieronderzoek

Door middel van het bestuderen van het gehele dossier van uw verzuimende medewerker toetsen we of u tijdig en inhoudelijk de juiste beslissingen heeft genomen in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Anderzijds beoordelen we of er korte of middellange winstkansen te behalen zijn in het verzuim en de re-integratie. Indien noodzakelijk geven we directe terugkoppeling over de reparatieactiviteiten die (nog) kunnen plaatsvinden.

Anderzijds beoordelen we of er korte of middellange winstkansen te behalen zijn in het verzuim en de re-integratie. Indien noodzakelijk geven we directe terugkoppeling over de reparatieactiviteiten die (nog) kunnen plaatsvinden.

Deze dossierstudie vindt plaats bij u, op de locatie van werkgever, waarna direct een mondelinge terugkoppeling plaatsvindt aan u of eventuele afgevaardigde(n). De terugkoppeling zal coachend zijn, waarbij tips & tricks zullen worden gegeven om eventueel het proces vlot te trekken en/of diverse vervolgscenario’s aangehaald zullen worden.

Na een toets op het dossier ontvangt u een rapportage met een voorstel tot acties, dat als leidraad kan dienen voor de opbouw van het re-integratiedossier. De acties kunnen door u direct worden toegepast in de individuele situatie.

Dit geldt dus voornamelijk voor het verloop van het dossier, dat later door het UWV gecontroleerd wordt of het voldoet aan de gestelde eisen van de Wet Verbetering Poortwachter en of de juiste proceskeuzes tijdig gemaakt zijn.Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.