Dossiercheck

Door een geregistreerd casemanager en/of arbeidsdeskundige wordt een check uitgevoerd op de door u en uw werknemer verrichtte inspanningen tijdens verzuim en re-integratie.

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de inspanningen die verricht moeten worden en het vastleggen daarvan in het re-integratiedossier. Door de juiste stappen te zetten en het goed te documenteren, voorkomt u onnodige kosten. Wij helpen u hiermee! Mochten er tekortkomingen worden gesignaleerd, stellen wij direct reparatie-activiteiten vast.

Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.