Het volledig arbeidsdeskundig onderzoek

Dit onderzoek geeft antwoord op de 4 wettelijk verplichte vragen over geschiktheid van eigen werk, mogelijke werk­aan­pas­sin­gen in het bedrijf en eventuele externe mogelijkheden. Dit onderzoek streeft naar duurzame inzetbaarheid van de (ex-) werknemer. Het bewaakt de verzuimprocesgang en ver­min­dert de schade door verzuim en ar­beids­on­ge­schikt­heid.


Meer informatie

Het verkort arbeidsdeskundig onderzoek

Het verkorte onderzoek richt zich puur op onderzoeken van de mogelijkheden van terugkeer naar de eigen functie. Natuurlijk is ook hier duurzame inzetbaarheid van de (ex-)­werknemer ons streven. Het onderzoek maakt de ver­zuim­kos­ten beter beheersbaar.


Meer informatie

Individueel dossieronderzoek

Beheersing van de verzuimkosten c.q. schadelast en be­wa­king van de procesgang.


Meer informatie

Het belastingprofiel (FBP)

Advize voert per functie binnen uw bedrijf een analyse uit, die exact de fysieke en mentale aspecten per taak weergeeft en daarnaast ook de werkomstandigheden in kaart brengt.


Meer informatie

Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.