Het belastingprofiel (FBP)

Per functie binnen uw bedrijf wordt door Advize een analyse uitgevoerd, die exact de fysieke en mentale aspecten per taak weergeeft en daarnaast ook de werkomstandigheden in kaart brengt. Dit zogenaamde Functiebelastingprofiel (FBP) wordt in een zeer overzichtelijk rapportformat opgesteld, waarover u zowel fysiek als digitaal kunt beschikken

Het FBP kunt u vervolgens gebruiken tijdens de gesprekken die u met uw werknemer voert over de vroegtijdige werkmogelijkheden (matching). Ook kunt u het toevoegen aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en gebruiken om de bedrijfsarts en overige betrokkenen bij de verzuimaanpak inzage te geven in de belasting van de functies bij u in het bedrijf.

Het FBP geeft u uitgangspunten om met uw medewerker in gesprek te gaan én te blijven en om een passend re-integratietraject op te stellen. Verzuim en geschiktheid tot werken, worden op deze manier tastbaar én bespreekbaar gemaakt.

Voor het analyseren van de functies en het opleveren van de rapportages die u volledig tot uw beschikking zult hebben, maakt Advize gebruik van het programma ‘Provize’

Onder het kopje ‘Provize’ leest u meer over de functionaliteiten van dit programma, zoals o.a. ook het opmaken van inzetbaarheidslijsten door de bedrijfsarts en het matchen van functies binnen uw gehele organisatie en zelfs buiten uw organisatie.Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.