Belastingprofiel (FBP)

Per functie binnen uw bedrijf wordt door Advize een analyse uitgevoerd, die exact de fysieke en mentale aspecten per taak weergeeft en daarnaast ook de werkomstandigheden in kaart brengt. Dit zogenaamde Functiebelastingprofiel (FBP) wordt in een zeer overzichtelijk rapportformat opgesteld, waarover u zowel fysiek als digitaal kunt beschikken

Het FBP kunt u vervolgens gebruiken tijdens de gesprekken die u met uw werknemer voert over de vroegtijdige werkmogelijkheden (matching). Ook kunt u het toevoegen aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en gebruiken om de bedrijfsarts en overige betrokkenen bij de verzuimaanpak inzage te geven in de belasting van de functies bij u in het bedrijf.Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.