Arbeidsmogelijkheden onderzoek

Sneller en vroegtijdig mogelijkheden benutten! Stelt de bedrijfsarts benutbare mogelijkheden vast, dan onderzoekt de arbeidsdeskundige met u de interne mogelijkheden.

Eventuele obstakels, die niet aan het verzuim gerelateerd zijn, kunnen worden benoemd en/of weggenomen. Er wordt sneller in oplossingen gedacht! Het arbeidsmogelijkhedenonderzoek kan ook preventief worden ingezet. Dit levert een direct terugdringen of voorkomen van verzuim op!

Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.