Arbeidsdeskundig onderzoek

Dit onderzoek ondersteunt alle betrokkenen bij het verzuim, door duidelijkheid te geven over de vragen of het oorspronkelijke werk voor werknemer nog passend is of passend te maken is.

Er vindt tevens een uitgebreide analyse plaats van alle interne mogelijkheden bij het bedrijf. Het externe re-integratieperspectief wordt uitgewerkt, wanneer nodig. Het resultaat is een volledig ‘Poortwachter-proof’ rapport en geeft concrete stappen aan die in de re-integratie gezet kunnen worden.

Webdesign Buro 7

This site is built with CamelFW.