Foto: Dossiercheck - Advize

Dossiercheck

Ligt uw focus voldoende op het verzuim en de beheersing van de kosten? Of maakt u zich wel eens zorgen over het langdurig en complex ziekteverzuim in uw organisatie? Mogelijk dat een dossiercheck u meer houvast biedt bij het maken van de juiste keuzes en te zetten stappen bij verzuim en re-integratie.

U krijgt tips en aanbevelingen om de verzuimduur te verkorten of om bepaalde acties te ondernemen. Uiteraard ook met het doel om een eventuele loonsanctie en/of WGA-instroom te voorkomen!

Lees verder

De situatie

Door steeds strenger wordende wetgeving en verdergaande verschuiving van de verantwoordelijkheid richting werkgevers, roept dit nog steeds veel vragen op. “Hoe kijkt het UWV later naar de gemaakte keuzes?” “Waar doen we nog goed aan?” De verantwoordelijkheid ligt primair bij werkgever gedurende de volledige 104 weken van het verzuim.

Een dossiercheck vertelt u of u zich op de juiste weg bevindt!

De werkwijze

Wat komt er naar voren uit een dossiercheck?

Toetsing aan de geldende kaders
Adviezen ter reparatie
Poortwachterproof
Juiste administratieve vastlegging
Voldoende inspanningen
Verzuimreductie en voorkomen maatregelen
Overall analyse van de totale verzuimaanpak

De werkwijze

Aangereikte verzuimdossiers worden bestudeerd en per dossier worden concrete en praktische tips en reparatieactiviteiten benoemd. Deze aanbevelingen kunnen uiteraard gebruikt worden voor het verbeteren van de aanpak voor lopende en toekomstige verzuimdossiers. Echter met het belangrijkste doel dat u onbezorgd de stappen in de re-integratie en vastlegging in het dossier kan uitvoeren.

Als er stappen gemist zijn, zal er een voorstel worden gedaan ter reparatie en herstel in het aanvullen van de stukken op dossierniveau. Uiteraard met het doel om verzuim terug te dringen en een eventueel risico op een loonsanctie door het UWV en/of een WIA-instroom te voorkomen.

Arrow-up