Foto: De Advize aanpak - Advize

De advize aanpak

Onze eigen en unieke aanpak passen wij toe tijdens ieder contactmoment. Of het nu gaat om een consultancyopdracht, het bekende arbeidsdeskundig onderzoek of een arbeidsmogelijkhedenonderzoek.

De Advize aanpak richt zich erop dat verzuim vooral goed gemanaged moet worden. Wil je verzuim tot het ultieme doel terugdringen, dan zal iedere betrokkene zijn rol moeten weten, maar ook daadwerkelijk moeten oppakken. Een verzuimaanpak vraagt nu eenmaal dat er bepaalde moeilijke knopen doorgehakt worden.

Onze aanpak richt zich tijdens ieder vraagstuk op het denken in (arbeids)mogelijkheden en duurzame oplossingen. Knelpunten mogen er zijn, maar moeten ook opgelost of weggenomen worden. Kan het niet in het eigen werk, dan wordt er gezocht naar een andere oplossing, intern en vervolgens extern.

Wie zien het als onze opdracht dat werknemer en werkgever samen onbezorgd hun stappen kunnen zetten, waarbij wij hen de juiste richting en adviezen geven. Vanzelfsprekend met het doel om verzuim terug te dringen en werknemers inzetbaar te houden.  

Lees verder

Helder en begrijpelijk

Een Advizer geeft inzicht, benoemt knelpunten, reikt de gezamenlijke oplossingen aan en zal hierin de betrokken sparringpartner zijn. Wij doen dit in het gesprek en in het adviesrapport in heldere en begrijpelijke taal..

Een Advizer neemt een duidelijke positie aan. Onafhankelijk en dus geen onderdeel van de arbodienst, een verzekeraar of het UWV. Een Advizer voelt zich het beste in een adviseursrol bij, voor en met de werknemer en werkgever.

Doet een Advizer iets niet goed of missen wij een belangrijke stap of advies, dan horen wij dat graag. Pas dan gaan we samen voor een adequate aanpak van het verzuim en de inzetbaarheid van werknemers.

Hoe doen wij dat:

Bij de klant
Samen met werknemer en werkgever
In korte lijnen
In een gesprek en daarna een helder rapport
Duidelijke advisering, duidelijke taal
Goed bereikbaar, geen telefonische terugbelverzoeken
Arrow-up