Foto: Coaching en arbeidsdeskundig spreekuur - Advize

Coaching en arbeidsdeskundig spreekuur

Tijdens de re-integratie van een werknemer in de eigen of een andere passende functie, is begeleiding van werknemer en/of werkgever, gewenst. Het gevaar op gemiste kansen op re-integratie wordt hierdoor kleiner. Onze adviseurs bieden u deze coaching of spoor 1 begeleiding.

Lees verder

De situatie

U heeft lastige keuzes te maken in de begeleiding van uw verzuimende werknemer? Wat zijn uw rechten en plichten?  U wilt weten wanneer uw werknemer weer komt werken. Met een arbeidsdeskundige op uw locatie worden dergelijke lastige vragen of situaties beantwoord. Wij kunnen bijvoorbeeld arbeidsdeskundig spreekuur bij u inrichten.

De werkwijze
Hands-on begeleiding
Adviezen over aanpak verzuim op casusniveau
Coaching of training verzuimbeleid, organisatie
Ondersteuning opstellen verzuimbeleid
Invulling eigen regiemodel en rolverdeling
Verantwoordelijkheid neerleggen waar hij hoort.

De werkwijze

Er worden op maatgemaakte oplossingen geboden. Samen met u wordt gekeken waar de behoefte ligt. Is dit begeleiding op casusniveau, bijvoorbeeld door een Register Casemanager? Of wenst u meer ondersteund te worden bij het helder krijgen van de verzuimaanpak en -beleid? Onze adviseurs zullen u op praktische wijze bijstaan, hetgeen kan leiden tot coaching van specifiek de managers  of het voeren van arbeidskundige spreekuren. Ook bieden wij organisatiegerichte trainingen of workshops op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie.

Arrow-up