Foto: Arbeidsdeskundig onderzoek - Advize

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een werkgever wil veelal dat een werknemer structureel en duurzaam kan terugkeren op de werkvloer. Hoe dit behaald wordt en welke stappen er genomen moeten worden, ook volgens de geldende wetgeving, wordt tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek onderzocht. Er volgt een concreet advies per individuele situatie.

Lees verder

De situatie

Stel, u krijgt te maken met een werknemer die verzuimt waarbij het onduidelijk is of deze werknemer kan terugkeren in het eigen werk. De re-integratiewetgeving schrijft voor om alle re-integratiekansen te onderzoeken en te benutten.

De werkwijze

De volgende vragen worden beantwoord:

Is de werknemer nog in staat om het eigen werk te verrichten?
Is het werk dat werknemer verrichtte passend te maken?
In hoeverre kan werknemer binnen de eigen organisatie ander passend werk verrichten?
Is werknemer in staat te achten om ander passend werk elders te verrichten?

De werkwijze

Er is sprake van passend werk wanneer belastbaarheid en werkbelasting matchen en tevens rekening gehouden wordt met relevante factoren als opleidingsniveau en- richting, bekwaam- en vaardigheden.

Het arbeidsdeskundig onderzoek ondersteunt alle betrokkenen bij het verzuimvraagstuk op inhoudelijk vlak (weging belasting versus belastbaarheid en het benutten van re-integratiekansen) als ook in de procesgang (bewaking procesgang van Wet Verbetering Poortwachter).

U krijgt een adviesrapport over de re-integratiemogelijkheden van de werknemer en de te zetten stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Arrow-up